reinis dzudzilo ©

Berta.me

 1. JĀZEPS UN VIŅA BRĀĻI / JOSEPH AND HIS BROTHERS

  Rainis

    

  05 / 10 / 2023 

  Valmieras teātris

    

  Jāzepam ir 11 brāļi. Un arī Jāzeps pats ir 11. no sava tēva Jēkaba 12 dēliem. Skaitlī 11 atrodas divi 1 jeb divi sākumi. Abi iezīmē dzimšanu. Pirmais “1” – Jāzepam piedzimstot no mātes miesām, otrais “1” – Jāzepam atdzimstot no zemes (bedres) miesām. Skaitlis kā zīme ir būtisks gan pravietojuma, gan tā piepildīšanās dēļ. Kārtas numuri veido rindu, disciplīnu un atver telpu brāļu sacensībai. Skaitļi arī izveido arhitektūru, patvērumu un templi. Šīs izrādes vizuālā trīsvienība ir skaitlis, miesa un vārds.

    
  Dzudzilo

   

  Režija - Inese Mičule

  Vizuālā interpretācija - Krista un Reinis Dzudzilo

  Mūzika - Rihards Zaļupe

  Kustība - Linda Mīļā

  Gaismu mākslinieks - Oskars Pauliņš

   

  Aktieri - / Aksels Aizkalns / Mārtiņš Meiers / Estere Barkāne / Rūdis Bīviņš / Kārlis Freimanis / Rihards Jakovels / Artis Jančevskis / Niks Judenkovs / Roberts Kāpostiņš / Ingus Kniploks / Tālivaldis Lasmanis / Mārtiņš Liepa / Ernests Meikšāns / Inese Pudža / Ģirts Rāviņš / Sandis Runge / Kriš'jānis Salmiņš / Tome Treinis

   

  Fotogrāfe © Krista Dzudzilo