reinis dzudzilo ©

Berta.me

 1. ZRwhdZ. Rīga

  ar/with Krista Dzudzilo

   

  Laikmetīgais mākslas centrs Kim?, Sporta 2 kvartāls / Kim? Contemporary Art Centre, Sporta 2 quarter

  22 / 08 - 06 / 10 / 2019

 2. [EN]

  4’33 ∞ 

  ‘Zeno’s third paradox was about an arrow in flight. But, seeing as it stands still in any one instant of time, it remains motionless. The arrow flies forward, but does not move. It pierces the heart, and from this poems are born.’ So said Vladimir Gandelsman. This piece has arisen from multiple arrows that have pierced us. The arrow of Rīgas Laiks. The arrow of Wagner. The arrow of Auznieks. And all the other conscious and unconscious arrows of life. 

   

  ZRwhdZ is like a formula. It is like the golden ratio through which you can approach perfection in live art. Deciphering the abbreviation you get the phrase “Zum Raum wird hier die Zeit” (“Here, time becomes space”) from the libretto of Richard Wagner’s last opera Parsifal. Time and space become the frame, the legs on which the scenography moves.

   

  A few years ago on a trip, we got a pocket-sized musical box which can fit into the palm of a hand. But a person can also fit into the music box. Something can come into existence in the space between contradiction and ambivalence, which contains childishness and its loss, or its retrieval. Art poses questions, because in creating art you have to discover the world anew.

   

  Please, enter the exit!

   

   

  4’33 ∞ 

  "Trešā Zēnona aporija bija par bultu, kura lido. Bet, tā kā ikvienā atsevišķā mirklī tā stāv uz vietas, tā paliek nekustīga. Bulta traucas uz priekšu, bet nekustas. Tā ieduras sirdī, un no tā rodas dzejoļi." Teica Vladimirs Gandelsmans. No vairākām bultām, kuras mūsos ir iedūrušās, ir radies šis darbs. Rīgas Laika Bulta. Vāgnera Bulta. Auznieka Bulta. Un visas citas apzinātas un neapzinātas dzīves Bultas. 

  ZRwhdZ ir kā formula. Tā ir kā zelta griezums ar kuru griežot var tuvoties dzīvās mākslas ideālam. Abreviatūras atšifrējums “Zum Raum hier wird die Zeit” (“Par telpu šeit top laiks”) tiek izteikts Riharda Vāgnera pēdējās operas “Parsifāls” libretā. Šie divi balsti - Laiks un Telpa ir kājas uz kurām kustas scenogrāfija. 

  Pirms vairākiem gadiem, esot ceļojumā, mēs iegādājāmies kabatas formāta mūzikas kastīti, tā labi ietilpst cilvēka plaukstā. Bet cilvēks arī var ietilpt mūzikas kastītē. Kaut kas var rasties starp pretrunu, ambivalenci, kurā ietverta bērnišķība un tās pazaudēšana vai arī tās atgūšana. Māksla uzdod jautājumus, jo tās radīšanā Pasaule ir jāatklāj no jauna. 

  Lūdzu, ienāciet izejā!

   

      

  Koncepcijas autori un mākslinieki: Krista Dzudzilo un Reinis Dzudzilo

  Komponists: Krists Auznieks

  Mūzikas instrumenta meistars: Aleksandrs Maijers sadarbībā ar Jāni Liniņu un Kasparu Putriņu

  Tehniskā realizācija: Jānis Liniņš un Dekorāciju darbnīca, Ivars Ozols

  Producenti darba eksponēšanai Rīgā: Dzudzilo un Kim?

   

   

  ZRwhdZ. Prague

   

  06 - 16 / 06 / 2019

  Prāgas Scenogrāfijas kvadriennāle, Latvijas paviljons / Prague QuadrennialLatvian pavilion

      

  Koncepcijas autori un mākslinieki: Krista Dzudzilo un Reinis Dzudzilo

  Komponists: Krists Auznieks

  Mūzikas instrumenta meistars: Aleksandrs Maijers sadarbībā ar Jāni Liniņu

  Kuratore: Gundega Laiviņa

  Tehniskā realizācija: Jānis Liniņš un Dekorāciju darbnīca, Ivars Ozols

  Producentes: Sandra Lapkovska, Klinta Harju, Latvijas Jaunā teātra institūts

      

  Fotogrāfs © Ansis Starks